Use of Agency social workers

Rob Parker made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Carmarthenshire Council,

Please can you provide the following information under the Freedom of Information Act:

1 - How many qualified social workers were working on a temporary (agency) basis at the Council on 1st April 2021, split by:

a) Children’s Services social work roles
b) Adults’ Services social work roles

2 - What was the total spend by your organisation on temporary (agency) social work professionals during the financial year 1/4/20 to 31/3/21?

Yours faithfully,

Rob Parker

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire Council

Dear Mr. Parker

I refer to your request for information, which was received on 12th April, 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

The specific information you requested was as follows:

1 - How many qualified social workers were working on a temporary (agency) basis at the Council on 1st April 2021, split by:

a) Children’s Services social work roles 0

b) Adults’ Services social work roles 0

2 - What was the total spend by your organisation on temporary (agency) social work professionals during the financial year 1/4/20 to 31/3/21?

£36,108

Yours sincerely

Julie John
Information Officer
ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol
Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr
Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin
 
Allanol/External (01267) 224498
Mewnol/Internal: 4498