Use of Agency Social Work professionals

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai North East Procurement Organisation fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear North Eastern Purchasing Organisation,

Please provide me with:

1. a copy of the Comensura, "Neutral Vendor", contract and fee schedules for recruitment to North Eastern Purchasing Organisation

2. all agencies on the Comensura contract for the supply of social workers, senior practitioners, assistant team managers, team managers and service managers (referred to from now as "qualified social work professionals") to North Eastern Purchasing Organisation

3. all agencies currently supplying North Eastern Purchasing Organisation with agency social work professionals

4. the total number of qualified social work professionals currently working on an agency basis at North Eastern Purchasing Organisation

5. the number and grade of qualified social work professionals currently working on an agency basis at North Eastern Purchasing Organisation by supplier

6. the number and grade of qualified social work professionals currently working on an agency basis at North Eastern Purchasing Organisation by department

7. the pay and agency charge rate of each qualified social work professional currently working on an agency basis at North Eastern Purchasing Organisation by department

8. the fiscal budget for qualified social work professional recruitment through agencies for 2009-2010

9. the fiscal budget for qualified social work professional recruitment through agencies for 2010-2011

10. the total fiscal spend on agency qualified social work professionals by department for the last 12 months

11. the total fiscal spend on agency qualified social work professionals by agency for the last 12 months

Yours faithfully,

A Elliott