Union reps

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cardiff and Vale College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cardiff and Vale College,

Can you tell me.

1. How many trade union reps are there working at the college?
2. How much time do reps get for their union duties?
3. How many full time union reps are there?
4. Can you give me a copy of your handbook or any other documents you have in relation to the duties performed by union reps?

Yours faithfully,

Abdul Hai

Info, Cardiff and Vale College

Thank you for your email which has been passed on to the Union Reps for response.

Kind Regards/ Cofion Cynnes

Berni Morgan

Bernadette Morgan
Customer Service Advisor/ Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cardiff and Vale College
Colcot Road, Barry CF62 8YJ
Coleg Caerdydd a’r Fro
Heol Colcot, Y Barri CF62 8YJ
Tel / Ffôn 02920 250250

www.cardiffandvalecollege.ac.uk

In August 2011 Barry College and Coleg Glan Hafren merged to become Cardiff and Vale College
Yn Awst 2011 fe wnaeth Coleg y Barri a Choleg Glan Hafren gyfuno I ddod yn Goleg Caerdydd a’r Fro

dangos adrannau a ddyfynnir