Union reps

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Kidderminster College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Kidderminster College,

Can you tell me.

1. How many trade union reps are there working at the college?
2. How much time do reps get for their union duties?
3. How many full time union reps are there?
4. Can you give me a copy of your handbook or any other documents you have in relation to the duties performed by union reps?

Yours faithfully,

Abdul Hai