Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRick Dalton mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Tree Works Framework

Rick Dalton made this Rhyddid Gwybodaeth request to North and Mid Wales Trunk Road Agent

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Rick Dalton to read a recent response and update the status.

Dear North and Mid Wales Trunk Road Agent,

Please could you share a copy of the contract for the 'Tree Works Framework Contract 2020'?

Yours faithfully,

Rick

FOI, North and Mid Wales Trunk Road Agent

5 Atodiad

Dear Rick Dalton,

 

Thank you for your enquiry. Please find attached the requested information
relating to the NMWTRA Tree Works Framework Contract 2020.

 

Kind Regards,

 

 

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ~ North & Mid Wales Trunk
Road Agent

Uned 5, Llys Britannia, Parc Menai, Bangor, LL57 4BN.

( 01286 685 180

* [1][email address] / [2][email address]

 

Yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru

Working on behalf of the Welsh Government

 

[3]4EBB639A

 

Bydd y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal o dan bob amgylchiadau /
Both languages will be treated equally in all circumstances

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRick Dalton mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.