Manylion cais “Treatment of HR+ adjuvant breast cancer FOI request

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
13485246  set_embargo    2022-11-24 16:37:48 +0000         
13485247  sent    2022-11-24 16:37:48 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-11-24 16:37:48 +0000  outgoing  
13485311  response    2022-11-24 16:45:15 +0000        incoming  
14117170  response    2023-02-13 08:23:12 +0000        incoming  
14150305  embargo_expiring    2023-02-16 00:00:00 +0000         
14240777  expire_embargo    2023-02-24 00:00:56 +0000         
14985081  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-14 03:46:16 +0100         
14985082  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-14 03:46:16 +0100         
14985083  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-14 03:46:16 +0100         
14985084  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-14 03:46:16 +0100         
14985085  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-14 03:46:16 +0100         
14985086  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-14 03:46:16 +0100         
16707287  edit metadata  allow_new_responses_from  2024-02-14 03:46:43 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.