Training for Success

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Belfast Metropolitan College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Belfast Metropolitan College,

Could I ask for the following information in relation to the Training for Success programme;

1) A list of documents kept which make up a trainees personal file?

2) Are these documents electronic or paper-based?

3) When an audit happens are the required documents provided paper-based or electronic?

Yours faithfully,

John Cope

Dear Belfast Met

Any chance?

Yours faithfully,
John Cope