Dear Carmarthenshire Council,

Can you please advise if there are any public rights of ways (byways) that have Traffic Regulation Orders (TROs) on them preventing vehicular access.

If yes can you please provide details, namely

The identifier for the public right of way.
If the TRO is permanent, seasonal or temporary.
if temporary or seasonal, details fo the dates when they are open and closed
Any other details that might be relevant to vehicular users.

Yours faithfully,

Darren Roberts

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich ebost. Mae hwn yn derbyn sylw a bydd ymateb pellach yn cael
ei ddarparu cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 - 20
diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad arnom ynghylch y wybodaeth yr
ydych yn gofyn amdano.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (ceisiadau am fynediad i ddata personol)
– un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Thank you for your email. This is receiving attention and a further
response will be provided as soon as possible.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

Freedom of Information Act 2000/Environmental Information Regulations 2004
- 20 working days, unless we need clarification regarding the information
you are seeking.

General Data Protection Regulation (requests for access to personal data)
– one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Information Governance Team
Carmarthenshire County Council

 

FOIA, Carmarthenshire Council

1 Atodiad

Dear Mr. Roberts

 

I refer to your request for information, which was received on 17^th
April, 2019 and has been dealt with under the Freedom of Information Act
2000.

The specific information you requested was as follows:

 

Can you please advise if there are any public rights of ways (byways) that
have Traffic Regulation Orders (TROs) on them preventing vehicular access.

 

Yes

 

If yes can you please provide details, namely:

 

The identifier for the public right of way.

 

Indicated below

 

If the TRO is permanent, seasonal or temporary.

 

The limited records held by traffic management are Prohibition of Driving
of which are all permanent and listed below:

 

if temporary or seasonal, details of the dates when they are open and
closed Any other details that might be relevant to vehicular users.

 

TYPE LOCATION DATE OF OPERATIVE
ORDER
DATE
PERM Brechfa 13/11/2006 08/12/2006
Prohibition
  of Driving    
2006 U/C
  Road    

    25/09/2006 13/10/2006

PERM Byway    
Halfway,
  Llandovery    
POD 2006
     
Unclassified
PERM Road not a 10/10/2007 02/11/2007
Byway
     
 
     
Byway 38/7,
PERM Llansawel to 13/11/2006 08/12/2006
Rhydcymerau
  (POD)    

       

  Glandwr,    
Pentre Ty
  Gwyn POD    
Order 2006
  10/07/2006 31/07/2006
Unclassified
PERM Road not a    
Byway
     
 
     
 
     
By-Way 8/68
PERM Cefn 01/05/2007 01/06/2007
Gwenffrwd,
  Rhandirmwyn    
POD Order
  2006    

       

  By-Way 37/78 08/02/2017 24/02/2017
Rhandirmwyn
  POD Order    
2007
     
 
     
Byway open
  to all    
traffic St
  Illtyd’s    
Walke to
  Penymynydd,   14/02/2018
Llanelli POD
PERM Order 2016 23/02/2018
(Revoked)
 
 
 
Byway open
  to all
traffic
57/74 St
Illtyd’s
Walke to
Penymynydd,
Llanelli POD
Order 2017

 

Yours sincerely

 

Julie John

Information Officer

Regeneration & Policy/Adfywio a Pholisi

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]cid:image001.png@01D42E6B.C17E3840

 

 

References

Visible links