Manylion cais “Traffic Regulation Order - Zig Zag - Schools

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
4405249  sent    2019-04-17 09:35:44 +0100  waiting_response  waiting_response  2019-04-17 09:35:45 +0100  outgoing  
4406013  response    2019-04-17 14:56:27 +0100    waiting_response  2019-04-21 10:30:02 +0100  incoming  
4426476  status_update    2019-04-21 10:30:01 +0100  waiting_response  waiting_response  2019-04-21 10:30:02 +0100   
4574751  response    2019-05-17 17:03:43 +0100    successful  2019-08-20 12:10:58 +0100  incoming  
5111399  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-18 03:48:14 +0100         
5111400  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-18 03:48:14 +0100         
5111401  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-18 03:48:14 +0100         
5111402  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-18 03:48:15 +0100         
5121715  status_update  described_state  2019-08-20 12:10:58 +0100  successful  successful  2019-08-20 12:10:58 +0100   
7501273  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:38 +0100         
7501274  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:38 +0100         
7501275  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:38 +0100         
7501276  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:38 +0100         
7501277  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:39 +0100         
7501278  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:39 +0100         
7501279  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:39 +0100         
7501280  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:39 +0100         
7501281  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-21 03:46:39 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.