Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywBronte Howard mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Trading standards

We're waiting for Bronte Howard to read a recent response and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Please could you answer the following questions?

How many complaints did your trading standards department receive in April 2020?

Can you provide a breakdown of what these complaints related to? If this information is unavailable, can you provide what the three most-complained about issues are?

How many trading enforcement actions against businesses did you carry out in April 2020? Can you provide a breakdown of what these enforcements related to?

How many complaints have you received about licensed premises in April 2020?

Can you provide a breakdown of these complaints or - if unavailable - provide some examples of the type of issues raised?

Can you provide any figures for enforcement actions - and break these down by warnings, fines, prosecutions etc?

Can you provide any images relating to enforcement action taken?

Yours faithfully,

Bronte Howard

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Atodiad

Dear Ms. Howard

 

I refer to your request for information, which was received on 5th May,
2020 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

 

The specific information you requested was as follows:

 

How many complaints did your trading standards department receive in April
2020?

 

We received 122 complaints during the April 2020 period.

 

Can you provide a breakdown of what these complaints related to? If this
information is unavailable, can you provide what the three most-complained
about issues are?

 

The complaints we received during the April 2020 period include the
following:

 

-           Scams

-           ‘Price gouging’ – the raising of prices to a level much higher
than is considered reasonable

-           Consumer contractual disputes – some specifically in relation
to the cancellation of contracts due to Covid-19.

-           Allegations of noncompliance with business closure
regulations.

 

How many trading enforcement actions against businesses did you carry out
in April 2020? Can you provide a breakdown of what these enforcements
related to?

 

8 warnings were issued in relation to allegations of ‘price gouging’.

 

Licensing

 

How many complaints have you received about licensed premises in April
2020?

 

We received 21 complaints concerning licensed premised during the April
2020 period.

 

Can you provide a breakdown of these complaints or - if unavailable -
provide some examples of the type of issues raised?

 

Allegations of noncompliance with business closure regulations.

 

Can you provide any figures for enforcement actions - and break these down
by warnings, fines, prosecutions etc?

 

A total of 67 enforcement visits were made to licensed premises during the
April 2020 period

 

Can you provide any images relating to enforcement action taken?

 

N/A

 

Yours sincerely

 

 

Julie John

Information Officer

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywBronte Howard mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.