Tornado GR4 OCU CRM

Elia made this Rhyddid Gwybodaeth request to Royal Air Force

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Royal Air Force fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Royal Air Force,
If possible I request a copy of the paragraph regarding the procedure used by Tornado GR4 pilot and navigators for CRM and the concerning OCU material about the procedures mentioned above of Tornado
Yours faithfully,
Elia Silvestris