Temporary Staff

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Easton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Easton College,

I am hoping that you can help me. Would it be possible to provide a full breakdown of the total spending for all
temporary staff provided by recruitment agencies over the past 12 months as well as the agencies used.

Yours faithfully,

Ash Patel