Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywFrancesca Griffin mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Temporary agency spend

Francesca Griffin made this Rhyddid Gwybodaeth request to Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

We're waiting for Francesca Griffin to read recent responses and update the status.

Francesca Griffin

Dear Velindre NHS Trust,

Please could you provide me with the following information:

Your spend on temporary agency labour in the last 12 months for non medical non clinical staff.

A list of which agencies you used for non-medical non-clinical staff in the last 12 months.

Does your Trust have a bank for non medical non clinical staff?

Yours faithfully,

Francesca Griffin

Julie Mann (Velindre - Corporate Services),

Dear Ms Griffin

 

Thank you for your request for the following information, which we
received on 05/03/2019

 

Your request –

 

·         Your spend on temporary agency labour in the last 12 months for
non medical non clinical staff.

 

·         A list of which agencies you used for non-medical non-clinical
staff in the last 12 months.

 

·         Does your Trust have a bank  for non medical non clinical staff?

 

We are currently processing your request and will write to you shortly.

We aim to respond to requests for information within 20 working days of
receiving the request. 

If we are unable to respond in this time, we will contact you accordingly.

 

In the meantime if you have any queries then please do not hesitate to
contact us.

 

 

Yours sincerely

 

 

Julie Mann

Pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Swyddog Cyfathrebu a Chydymffurfiad

2 Cwrt Charnwood

Heol Billingsley

Parc Nantgarw

Caerdydd

CF15 7QZ

      

Ffon - 029 20316951

E-bost: [email address]

 A wnewch chi ystyried yr amgylchedd cyn argraffu’r neges hon

Velindre NHS Trust HQ

Communication and Compliance Officer

2, Charnwood Court

Heol Billingsley

Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QZ

 

Tel - 029 20316951

Email: [email address]

 Please consider the environment before printing this email

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Julie Mann (Velindre - Corporate Services),

2 Atodiad

Dear Ms Griffin,

Please find attached the Velindre University NHS Trust response to your FOI request received on 05/03/2019.

Kind regards,

Julie Mann

Pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Felindre
Swyddog Cyfathrebu a Chydymffurfiad
2 Cwrt Charnwood
Heol Billingsley
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QZ

Ffon - 029 20316951
E-bost: [email address]
 A wnewch chi ystyried yr amgylchedd cyn argraffu’r neges hon
Velindre NHS Trust HQ
Communication and Compliance Officer
2, Charnwood Court
Heol Billingsley
Parc Nantgarw
Cardiff
CF15 7QZ

Tel - 029 20316951
Email: [email address]
 Please consider the environment before printing this email

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywFrancesca Griffin mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.