Manylion cais “Tax Avoidance:Written question - 152724 - transfer of liability

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3231776  sent    2018-06-22 12:55:36 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-06-22 12:55:36 +0100  outgoing  
3231777  response    2018-06-22 12:55:50 +0100    waiting_response  2018-06-25 09:56:48 +0100  incoming  
3240652  status_update    2018-06-25 09:56:48 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-06-25 09:56:48 +0100   
3273019  response    2018-07-03 13:42:10 +0100    not_held  2018-10-11 13:55:58 +0100  incoming  
3577115  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-04 03:45:50 +0100         
3577116  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-04 03:45:50 +0100         
3577117  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-04 03:45:50 +0100         
3577118  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-04 03:45:50 +0100         
3596964  status_update  described_state  2018-10-11 13:55:58 +0100  not_held  not_held  2018-10-11 13:55:58 +0100   
5498084  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         
5498085  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         
5498086  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         
5498087  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         
5498088  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         
5498089  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         
5498090  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         
5498091  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         
5498092  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-12 03:46:23 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.