Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywCharley Hill mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Talent Acquisition

Charley Hill made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Charley Hill to read a recent response and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

I am trying to establish local authorities procedures for recruitment; specifically applicant tracking systems for my research project.

Do you use an Applicant Tracking System (ATS)?
If you do use an ATS, who is the supplier of your current ATS?
If you do use an ATS, when is the contract end-date with your current supplier?
If you do use an ATS, did you buy your current ATS through a framework?
If you did buy through a framework, which framework?
If you did not buy through a framework, did you contract direct without any tendering process?
If you bought through a framework, did you call off or did you conduct a mini-competition?

Thank you in advance for your help.

Yours faithfully,

Charley Hill

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire Council

Dear Mr Hill,

Thank you for your request for information, which was received on 2nd September 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

We will respond to your request in the order it was presented using numbered points as headings for ease of reference.

"1. Do you use an Applicant Tracking System (ATS)?"

Yes

"2. If you do use an ATS, who is the supplier of your current ATS?"

Zellis

"3. If you do use an ATS, when is the contract end-date with your current supplier?"

Current software licence, expiring March 2025.

"4. If you do use an ATS, did you buy your current ATS through a framework?"

Part of HR/Payroll software package.

"5. If you did buy through a framework, which framework? If you did not buy through a framework, did you contract direct without any tendering process?"

Original contract was tendered.

"6. If you bought through a framework, did you call off or did you conduct a mini-competition?"

Full competition for the original contract.

Yours sincerely

Tȋm Llywodraethu Gwybodaeth
TG a Pholisi Corfforaethol
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin

Information Governance Team
ICT & Corporate Policy
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywCharley Hill mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.