Sustainable Travel Access Fund for 2017 to 2020

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Plymouth City Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Plymouth City Council,

Please could you provide me with a copy of your Sustainable Travel Access Fund for 2017 to 2020 bid document including all attachments and annexes.

It is referenced by the Department for Transport here: https://www.gov.uk/government/news/64-mi...

Yours faithfully,

Matt Turner