Support for English language publishers 2022

David Jones made this Rhyddid Gwybodaeth request to Welsh Book Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Welsh Book Council Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear Welsh Book Council,

How much was granted in support of English language publishers - support for magazines in 2022?

Which magazines received these grants and how much did each receive specifically?

Yours faithfully,

David Jones

Arwel Jones,

6 Atodiad

Dear David Jones

 

We write further to your email of 05 August 2022 regarding the question
that you have asked us to answer, under the Freedom of Information Act
(2000).

As you may be aware, a requester may ask for any information, which is
held by a public authority, in accordance with the provisions of the
legislation.

The Books Council of Wales is not a public authority. Rather, it is a
charity, registered, under charity number 1192269. In this regard, the
provisions which provide for any third party to make a request for
information under the FOI legislation do not apply.

However, in relation to the specific question that you have asked, the
relevant information can be found in our Annual Report (please reference p
23 of the accounts in particular) which can be accessed
here [1]Annual-Report-and-Accounts-for-2020-21-Nov-2021-T.pdf
(llyfrau.cymru)

Yours sincerely,

 

 

Arwel Jones

 

 

 
R. Arwel Jones [2]Text Description automatically generated
Pennaeth Datblygu Cyhoeddi / Head of Publishing Development
Cyngor Llyfrau Cymru | Books Council of Wales
[7]signature_1394792074[8]signature_1494602516[9]signature_19516398[10]signature_936888780
Castell Brychan | Aberystwyth | Ceredigion | SY23 2JB
T 01970 629 553  
W [3]llyfrau.cymru | [4]gwales.com | [5]ffolio.cymru | [6]books.wales 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Byddwn yn ateb yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi. Mae’r
e-bost hwn, ac unrhyw atodiad sydd ynghlwm wrtho, yn gyfrinachol. Os yw wedi eich cyrraedd drwy gamgymeriad
dilëwch ef oddi ar eich system. Peidiwch â defnyddio na datgelu’r wybodaeth mewn unrhyw ffordd a rhowch wybod
imi ar unwaith os gwelwch yn dda. Gall y neges gynnwys barn bersonol nad yw o anghenraid yn farn Cyngor [11]A picture containing logo Description
Llyfrau Cymru, oni ddywedir hynny’n benodol. This e-mail and any attachment is confidential. If you have automatically generated
received it in error, please delete it from your system, do not use or disclose the information in any way,
and notify me immediately. The contents of this message may contain personal views which are not necessarily
the views of the Books Council of Wales, unless specifically stated.

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Oddi wrth: Castell Brychan <[12]castellbrychan@llyfrau.cymru>
Anfonwyd: Dydd Mawrth, 9 Awst 2022 09:12
At: Helgard Krause <[13]helgard.krause@llyfrau.cymru>; Arwel Jones
<[14]arwel.jones@llyfrau.cymru>
Pwnc: FW: Freedom of Information request - Support for English language
publishers 2022

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Arwel Jones,

Thank you for your response. The link has not worked for me but I notice the annual report is for 2020/21, can I see the accounts information for 2021/22? If this has not yet been released, when will it be released?

Thanks again

Yours sincerely,

David Jones

Arwel Jones,

6 Atodiad

Dear David Jones
Thank you for your email.
The next set of accounts will be posted on the website before 31 January
2023 according to the expectations of the Charity Commission. 
If you're still interested in the current accounts, I've copied the link
again below. If it still doesn't work you can find them on our website
- [1]Books Council of Wales (llyfrau.cymru) >About us> Corporate
Documents> Annual Reports etc.
[2]Annual-Report-and-Accounts-for-2020-21-Nov-2021-T.pdf (llyfrau.cymru)
Yours sincerely 
Arwel Jones

R. Arwel Jones [3]Text Description automatically generated
Pennaeth Datblygu Cyhoeddi / Head of Publishing Development
Cyngor Llyfrau Cymru | Books Council of Wales
[8]signature_1394792074[9]signature_1494602516[10]signature_19516398[11]signature_936888780
Castell Brychan | Aberystwyth | Ceredigion | SY23 2JB
T 01970 629 553  
W [4]llyfrau.cymru | [5]gwales.com | [6]ffolio.cymru | [7]books.wales 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Byddwn yn ateb yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi. Mae’r
e-bost hwn, ac unrhyw atodiad sydd ynghlwm wrtho, yn gyfrinachol. Os yw wedi eich cyrraedd drwy gamgymeriad
dilëwch ef oddi ar eich system. Peidiwch â defnyddio na datgelu’r wybodaeth mewn unrhyw ffordd a rhowch wybod
imi ar unwaith os gwelwch yn dda. Gall y neges gynnwys barn bersonol nad yw o anghenraid yn farn Cyngor [12]A picture containing logo Description
Llyfrau Cymru, oni ddywedir hynny’n benodol. This e-mail and any attachment is confidential. If you have automatically generated
received it in error, please delete it from your system, do not use or disclose the information in any way,
and notify me immediately. The contents of this message may contain personal views which are not necessarily
the views of the Books Council of Wales, unless specifically stated.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Oddi wrth: David Jones <[FOI #884682 email]>
Anfonwyd: Dydd Mercher, 10 Awst 2022 12:34
At: Arwel Jones <arwel.jones@llyfrau.cymru>
Pwnc: Re: Freedom of Information request - Support for English language
publishers 2022
 
Dear Arwel Jones,

Thank you for your response. The link has not worked for me but I notice
the annual report is for 2020/21, can I see the accounts information for
2021/22? If this has not yet been released, when will it be released?

Thanks again

Yours sincerely,

David Jones

dangos adrannau a ddyfynnir