Suicide deaths in the past year

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cardiff and Vale Regional Partnership Board fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cardiff and Vale Regional Partnership Board,

I would like to know the total number of suicide deaths from March 2020 to date.

Yours faithfully,

Lynne Russell