Student Beds

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Regent's Park College, Oxford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Regent’s Park College, Oxford,

Please provide the number of student beds you are managing for the 2018-19 academic year i.e how much student accommodation is available.

Alternatively please provide the above for the 2017-18 academic year if the latest data is not yet available.

Yours faithfully,

Steve Blunn