Streets with the most fly tipping incidents

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Three Rivers District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Three Rivers District Council,

Could you please inform me on which are the streets in Chorleywood with the most flytipping incidents in 2020?

Yours faithfully,

Amneet Kaur