STP Chair

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Healthier Lancashire and South Cumbria fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Healthier Lancashire and South Cumbria,

Under the Freedom Of Information Act please could you provide me with the following information regarding your STP's leadership.

1. STP Chair name
2. STP Chair job title and organisation they work for

Yours faithfully,

Michael Vine