STP Chair

Michael made this Rhyddid Gwybodaeth request to South Yorkshire and Bassetlaw Sustainability and Transformation Partnership

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai South Yorkshire and Bassetlaw Sustainability and Transformation Partnership fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear South Yorkshire and Bassetlaw Sustainability and Transformation Partnership,

Under the Freedom Of Information Act please could you provide me with the following information regarding your STP's leadership.

1. STP Chair name
2. STP Chair job title and organisation they work for

Yours faithfully,

Michael Vine