Statistics regarding referrals made by Carr Junior School to Children's Services and York Safeguarding Board.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Carr Junior School, York fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Carr Junior School, York,

Please disclose statistical information on referrals made by Carr Junior School to York Children's Services/Social Services and York Safeguarding Board from 2010 -2016, including demographic information and socio-ecomnomic backgrounds of cases referred.

Yours faithfully,

Sandra Traynor