Manylion cais “Statistics on Electric Vehicle charger usage for 2022.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
13771811  set_embargo    2023-01-03 19:35:15 +0000         
13771812  sent    2023-01-03 19:35:15 +0000  waiting_response  waiting_response  2023-01-03 19:35:15 +0000  outgoing  
13771871  response    2023-01-03 19:39:02 +0000    waiting_response  2023-01-03 21:35:12 +0000  incoming  
13771943  status_update    2023-01-03 21:35:12 +0000  waiting_response  waiting_response  2023-01-03 21:35:12 +0000   
13776814  response    2023-01-04 11:31:33 +0000    waiting_response  2023-01-05 13:40:56 +0000  incoming  
13788118  status_update    2023-01-05 13:40:55 +0000  waiting_response  waiting_response  2023-01-05 13:40:56 +0000   
14013372  overdue    2023-02-01 00:00:00 +0000         
14015135  response    2023-02-01 14:58:00 +0000        incoming  
14572118  embargo_expiring    2023-03-28 00:00:00 +0100         
14629096  expire_embargo    2023-04-05 00:01:38 +0100         
14876602  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:05 +0100         
14876603  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:05 +0100         
14876604  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:06 +0100         
14876605  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:06 +0100         
14876606  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:06 +0100         
14876607  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:06 +0100         
14876608  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:06 +0100         
14876609  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:06 +0100         
14876610  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:06 +0100         
14876611  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-02 03:47:06 +0100         
16658950  edit metadata  allow_new_responses_from  2024-02-02 03:46:33 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.