Statistics on business advice given

Llywodraeth Cymru Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear Welsh Government,

Please will you collate and forward the number of busineses that were advised/assisted under the New Business Start up service during the financial years of 2012/2013 and 2013/2014 who registered for VAT.

Yours faithfully,

Philip Burrows

ES&T - FOI,

1 Atodiad

  • Attachment

    ATISN 8384 Philip Burrows Start up Service Acknowledgement letter pdf.pdf

    114K Download View as HTML

Dear Mr Burrows
 
Please find attached an acknowledgement letter in relation to your recent
request for information.
 
Kind Regards
 
 
Gemma Thomas
Cydgysylltydd Rhyddid Gwybodeth / FOI Co-ordinator
Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit
Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth/ Department for Economy,
Science and Transport
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
QED Centre, Treforest, RCT, CF37 5YR
 
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

ES&T - FOI,

1 Atodiad

Dear Mr Burrows
 
Please find attached our response to your recent request for information.
 
Kind Regards
 
 
Gemma Thomas
Cydgysylltydd Rhyddid Gwybodeth / FOI Co-ordinator
Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit
Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth/ Department for Economy,
Science and Transport
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
QED Centre, Treforest, RCT, CF37 5YR
 
 
 
 
 
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.