Statistics for the use of 'no fault' evictions (Section 21 of the Housing Act 1988)

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Horsham District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Horsham District Council,

Please can you tell me how many landlords have enforced Section 21 ('no fault' evictions) of the Housing Act 1988 on their tenants over the past five years (2012-2017).

Yours faithfully,

Michael Hellyer