Staff pay

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Qualifications Wales,

Please can I request the total salary payout to staff employed by Qualification Wales for the following budgetary years:

2016
2017
2018

Please can I also request the travel and accommodation reimbursement for staff for the same budgetary years.

Please can I request that the figures above are made available here rather than linked to existing published documents.

Many thanks.

enquiries, Cymwysterau Cymru

Dear Sir/Madam,

 

Thank you for your enquiry. It has been passed to a member of the relevant
Qualifications Wales team, who will respond within seven working days.

 

Kind Regards

 

Qualifications Wales

 

 

 

 

 

Annwyl Syr/Madam

 

Diolch am eich ymholiad. Mae wedi’i roi i aelod o’r tîm perthnasol yn
Cymwysterau Cymru, a fydd yn ymateb cyn pen saith diwrnod gwaith.

 

Cofion Gorau

 

Cymwysterau Cymru

 

 

 

 

 

 

 

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

7 Atodiad

Dear C W Jenkins

 

Further to your Freedom of Information request received on 11th November,
please note that the information requested is publicly available in our
Annual Accounts which are published on website.

 

The totals will depend on whether you wanted to include temporary,
seconded and agency staff and social security and pension costs so I am
therefore referring you to the relevant tables which can be found here:

 

[1]2018/2019 Annual Accounts (see tables on pages 57 and 77)

[2]2017/2018 Annual Accounts (see tables on pages 57 and 73)

[3]2016/2017 Annual Accounts (see tables on pages 63 and 78)

 

I hope this provides the information you require.  Please do not hesitate
to contact me should you have any further queries.

 

Kind regards,

 

 

 

 

Helen Murray AMBCS

Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager

Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales

Ffôn/Tel: 01633 373 223

E-bost/E-mail: [4][email address]

 

 

[5]signature_861779400   [6]signature_233137270      
 [7]signature_1575222547      
 [8]signature_31906928                                                                                                       

 

[9]signature_292915939     [10]signature_1613085123       

 

Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei
bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir.
Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar
unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er
bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn
erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau
a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw
atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this
e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the
organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the
sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While
Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers
and workstations, the organisation cannot be held responsible for any
infected files that are received. It is advisable for all recipients to
virus scan any file attachments.

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir