Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywP Jenkins mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Staff on 'furlough' UK Government Job Retention Scheme

We're waiting for P Jenkins to read a recent response and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Would you provide the following information in relation to the UK Government 'furlough' Job Retention Scheme (JRS):

Total number of staff placed on the JRS
Total FTE - full time equivalent - of posts placed on the JRS
of the above, in relation to the JRS:
No of staff on casual/zero rated contract
No of staff on 1-8 hours per week contract
No of staff on 9-16 hours per week contract
No of staff on contracts over 16 hours per week

Yours faithfully,

R Thomas

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Atodiad

 

Dear Sir/Madam

 

I refer to your request for information, which was received on 12^th June,
2020 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

 

The specific information you requested was as follows:

 

Would you provide the following information in relation to the UK
Government 'furlough' Job Retention Scheme (JRS):

 

Total number of staff placed on the JRS

 

Total FTE - full time equivalent - of posts placed on the JRS of the
above, in relation to the JRS:

No of staff on casual/zero rated contract No of staff on 1-8 hours per
week contract No of staff on 9-16 hours per week contract No of staff on
contracts over 16 hours per week

 

In response,

 

Casual staff figures below, we do not have any zero rated contracts

 

Total number of staff placed on the JRS - 340 Total FTE - full time
equivalent

 

of posts placed on the JRS of the above, in relation to the JRS: - 171 No
of staff on casual/zero rated contract

 

Number of staff on 1-8 hours per week contract, Number of staff on 9-16
hours per week contract, Number of staff on contracts over 16 hours per
week:

 

Casual Posts            103

Hours 1                      8164

Hours 9                      1685

Hours 16+                  175

 

Yours faithfully,

 

 

Julie John

Information Officer

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywP Jenkins mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.