Staff moved from Cardiff to Merthyr Tydfil

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Bore Da,

Fe hoffem wybod faint o staff sydd wedi symud o'ch Swyddfa ym Mharc Cathays i'ch swyddfa yn Merthyr os gwelwch yn dda.

Fe hoffem wybod os oedd WAG yn talu costau ail-leoli ar gyfer staff oedd eisiau symud o Gaerdydd i ardal Merthyr. Os oeddent, faint o bobl a cymerodd y siawns yma?

Diolch yn fawr i chi.

Yr eiddoch yn gywir.

Rhys Jones

Hudd, Jessica (PPCS - Location Strategy),

1 Atodiad

Annwyl Rhys,

Diolch am eich ymholiad, mae'r wybodaeth hyn ar gael ar wefan Llywodraeth
Cynulliad Cymru:

[1]http://wales.gov.uk/about/programmeforgo...

A dyma'r fersiwn Gymraeg (mae'r linc ar y wefan wedi torri ar hyn o bryd).

<<MT closure report Welsh (low res).pdf>>

Yn gywir

Jess
Jessica Hudd
SWYDDOG GWYBODAETH / INFORMATION MANAGER
01685 729039
Tîm y Rhaglen Leoli / Location Programme Team
Pobl, Lleoedd a Gwasanaethau Corfforaethol - People, Places and Corporate
Services

dangos adrannau a ddyfynnir