Staff handbook

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Akiva School, Finchley fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Akiva School,

Please provide me with an electronic copy of your staff handbook or equivalent document, plus any other guidance formally issued to teaching and support staff.

Yours faithfully,
Steve Elibank