Spend on recruitment agencies in 2017, 18 & 19

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Portsmouth College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Portsmouth College,

I would like to request the information of the amount of money that your College has spent on permanent, temporary and contract recruitment through agencies when recruiting staff for each of the following years: 2017, 2018 and 2019.

Yours faithfully,

Mr Robey