Smart solutions for waste management

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Belfast City Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Belfast City Council,

I am curious about if Belfast requires any smart solutions for waste management operations. Are they using any software or hardware solutions. If not, do Belfast think that they need to implement new smart solutions?

Yours faithfully,

Yagmur Saygi