Single Status Job Grading

Wrexham County Borough Council Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear Wrexham County Borough Council,

Please could I request a copy of the latest job description and single status job evaluation grading & salary for the post of Children's Services Policy Officer

Yours faithfully,

Glenn Ashbrooke

foi, Wrexham County Borough Council

3 Atodiad

[Subject only] RE: Freedom of Information request - Single Status Job Grading

dangos adrannau a ddyfynnir

foi, Wrexham County Borough Council

3 Atodiad

Dear Mr Ashbrooke

 

Attached, please find a response to your request

 

Regards

 

 

Esther Williams

Archivist/Records Manager

Archifydd/Rheolwr Cofnodion

 

( 01978 297470

*   Wrexham Archives and Local Studies Service, Wrexham County Borough
Museum & Archives,

       Regent Street, Wrexham, LL11 1RB

* Archifau a Gwasanaeth Astudiaethau Lleol Wrecsam, Amgueddfa Bwrdeistref
Sirol ac Archifdy

       Wrecsam, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, LL11 1RB

:   [1]www.wrexham.gov.uk/archives

   [2]http://www.wrexham.gov.uk/welsh/heritage...

[3]logo landscape

 

       [4]www.wrexham.gov.uk

       [5]www.twitter.com/wrexhamcbc                      
        [6]www.facebook.com/wrexhamcouncil  

 

 

Take a look - you can pay, report, request, have your say and find
information online at www.wrexham.gov.uk. Save paper - think before you
print! This e-mail message and any attachments are intended solely for the
individual or organisation to whom it is addressed. For full conditions in
relation to content and use of this e-mail message and any attachments,
please refer to http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation....
Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau wedi eu bwriadu ar gyfer yr
unigolyn neu?r sefydliad y?i cyfeirir atynt yn unig. Am yr amodau llawn
ynglyn a chynnwys a defnyddio?r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau,
cyfeiriwch at http://www.wrecsam.gov.uk/top_navigation....
    

References

Visible links
1. http://www.wrexham.gov.uk/archives
2. http://www.wrexham.gov.uk/welsh/heritage...
4. http://www.gwynedd.gov.uk/
http://www.wrexham.gov.uk/
5. http://www.twitter.com/wrexhamcbc
6. http://www.facebook.com/wrexhamcouncil