Sick leave

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Leyton Sixth Form College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Leyton Sixth Form College,

Hi,

I would like to know how many sick days were taken by your employees each year in the past 5 years.

Yours faithfully,

James Shafer