Shared Ownership Properties at Paragon Ilford

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Swan Housing Association Limited fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Swan Housing Association Limited, What is the minimum incomes required to purchase shared ownership flats at the Paragon Ilford depending on the size of the property ?

Yours faithfully,

philip barker