Senior staff structure chart

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Department for Exiting the European Union fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Department for Exiting the European Union,

I wish to see the department's senior staff structure chart as of 03/12/2018 (including: full names, job titles, rates of pay please include temporary/interim staff and contractors also).

If the this document does not currently exist please create it.

Yours faithfully,

Frank Church

DEXEU Freedom of Information Team Mailbox, Department for Exiting the European Union

Dear Frank Church,
Thank you for your request, reference DEX001576. We will now respond in
line with either the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental
Information Regulations 2004.
Kind regards, 
DExEU FOI/EIR Team

Freedom of Information Team

Correspondence Unit

[1]DfEEU_CYAN_SML_AW.png [2]line.png 9 Downing Street | London | SW1A 2AG

E: [3][DEEU request email]  

You can follow DExEU on Twitter:
@DExEUgov

Freedom of Information Team

9 Downing Street | London | SW1A 2AG
[4]DfEEU_CYAN_SML_AW.png
E: [5][DEEU request email]  

You can follow DExEU on Twitter: @DExEUgov

dangos adrannau a ddyfynnir