Senior Pay

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Sir/Madam

I write about an FOI on senior public sector salaries and would be grateful if you could tell me the following:

1. The top three salaries in your organisation, along with the positions held; and

2. The top three salaries in 2016/17 and 2017/18.

Yours faithfully,

Bleddyn ap Dafydd

enquiries, Cymwysterau Cymru

Dear Sir/Madam,

 

Thank you for your enquiry. It has been passed to a member of the relevant
Qualifications Wales team, who will respond within seven working days.

 

Kind Regards

 

Qualifications Wales

 

 

 

 

 

Annwyl Syr/Madam

 

Diolch am eich ymholiad. Mae wedi’i roi i aelod o’r tîm perthnasol yn
Cymwysterau Cymru, a fydd yn ymateb cyn pen saith diwrnod gwaith.

 

Cofion Gorau

 

Cymwysterau Cymru

 

 

 

 

 

 

 

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

4 Atodiad

Dear Mr Ap Dafydd

 

Re: Freedom of Information Request (Ref no: FOI000015HR)

 

I am pleased to provide the attached information you requested in your
e-mail dated 23rd July.

 

If have any concerns regarding how we have dealt with your request for
information, please write to:

 

Helen Bushell

Head of Corporate Governance

Qualifications Wales

Q2 Building, Pencarn Lane

Imperial Park

Coedkernew

Newport  NP10 8AR

 

You also have the right to complain to the Information Commissioner at the
following address.  You should raise your concerns within three months:

 

Head office

Information Commissioner's Office
Wycliffe House Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Tel: 0303 123 1113 (local rate) or 01625 545 745 if you prefer to use a
national rate number

Fax: 01625 524 510

[1][email address]

 

 

 

Helen Murray

Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager

Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales

Ffôn/Tel: 01633 373 223

E-bost/E-mail: [2][email address]

 

 

 

[3]cid:image002.png@01D0F228.628680E0

 

[4]cid:image003.jpg@01D0F228.628680E0   
[5]cid:image004.jpg@01D0F228.628680E0

 

 

 

Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei
bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir.
Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar
unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er
bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn
erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau
a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw
atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this
e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the
organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the
sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While
Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers
and workstations, the organisation cannot be held responsible for any
infected files that are received. It is advisable for all recipients to
virus scan any file attachments

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

7 Atodiad

Dear Mr Ap Dafydd,

 

Apologies, I forgot to also include the link to the 2016/2017 data in my
e-mail yesterday which is in our Annual Accounts for that year:

 

 

[1]http://qualificationswales.org/media/288...

 

 

Kind regards,

 

Helen Murray

 

Helen Murray

Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager

Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales

Ffôn/Tel: 01633 373 223

E-bost/E-mail: [2][email address]

 

 

 

[3]cid:image002.png@01D0F228.628680E0

 

[4]cid:image003.jpg@01D0F228.628680E0   
[5]cid:image004.jpg@01D0F228.628680E0

 

 

 

Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei
bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir.
Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar
unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er
bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn
erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau
a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw
atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this
e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the
organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the
sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While
Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers
and workstations, the organisation cannot be held responsible for any
infected files that are received. It is advisable for all recipients to
virus scan any file attachments

 

From: Helen Murray
Sent: 25 July 2018 13:31
To: '[FOI #500438 email]'
<[FOI #500438 email]>
Subject: RE: Freedom of Information request - Senior Pay ref: FOI000015HR

 

Dear Mr Ap Dafydd

 

Re: Freedom of Information Request (Ref no: FOI000015HR)

 

I am pleased to provide the attached information you requested in your
e-mail dated 23rd July.

 

If have any concerns regarding how we have dealt with your request for
information, please write to:

 

Helen Bushell

Head of Corporate Governance

Qualifications Wales

Q2 Building, Pencarn Lane

Imperial Park

Coedkernew

Newport  NP10 8AR

 

You also have the right to complain to the Information Commissioner at the
following address.  You should raise your concerns within three months:

 

Head office

Information Commissioner's Office
Wycliffe House Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Tel: 0303 123 1113 (local rate) or 01625 545 745 if you prefer to use a
national rate number

Fax: 01625 524 510

[6][email address]

 

 

 

Helen Murray

Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager

Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales

Ffôn/Tel: 01633 373 223

E-bost/E-mail: [7][email address]

 

 

 

[8]cid:image002.png@01D0F228.628680E0

 

[9]cid:image003.jpg@01D0F228.628680E0   
[10]cid:image004.jpg@01D0F228.628680E0

 

 

 

Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei
bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir.
Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar
unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er
bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn
erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau
a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw
atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this
e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the
organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the
sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While
Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers
and workstations, the organisation cannot be held responsible for any
infected files that are received. It is advisable for all recipients to
virus scan any file attachments

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir