Senior management structure reporting into the college CEO for years 2010 to 2018

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

Can you provide the management structure reporting into the college CEO for years 2010 to 2018

Yours faithfully,

Permjit kalsi