Secondary School Information

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai The Compton School, Finchley fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear The Compton School, Finchley,

Please could you provide the following information regarding your secondary school:

The admission number for Y7 through to Y11 (records for the last 3 years)
The actual number of pupils for Y7 through to Y11 (records for the last 3 years)
The number of pupils on the SEN register
The average capacity of the classrooms
The width and safety of the corridors and stairwells
The capacity of common areas
Whether the school is fully staffed with teachers
The school's NET Capacity Assessment

Yours faithfully,

Reena Manthorpe