Schools Agency Spend

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear Cardiff Council,
I would like to Know the amounts paid by each school in Cardiff to agencies in relation to temporary teacher and classroom
support staff cover.The information I require for each school is:
The School Name;
Supplier name and total amount paid.I would like the information to
cover the year 2010/11.

Yours faithfully,

Lisa Blakeman

Dear Cardiff Council,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Cardiff Council's handling of my FOI request 'Schools Agency Spend'.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address:
http://www.whatdotheyknow.com/request/sc...

Yours faithfully,

Lisa Blakeman

Dear Cardiff Council,

I am still awaiting the results of my FOI request and would like to have some informatio regarding its current status?

Yours faithfully,

Lisa Blakeman

FOI, Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

Dear Ms. Blakeman,

 

Please find attached, a response to your FOI request.

 

 

 

Improvement & Information Team

Gwella a Gwybodaeth

Room 356, County Hall, Cardiff.  CF10 4UW

Ystafell 356, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd

Caerdydd.

TEL :      029 2087 2087

Email  :   [1][email address]

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.

References

Visible links
1. mailto:[email address]