Schools

Atisha Ghosh made this Rhyddid Gwybodaeth request to Regional Schools Commissioner for South-West England

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Regional Schools Commissioner for South-West England fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Regional Schools Commissioner for South-West England,

Please could you provide me the following data from 2005-2016

1)Number of Free schools in every local authority (council) in your area
2) Number of Academy Convertors in every local authority (council) in your area
3) Number of Traditional Academies in every local authority (council) in your area
4)Number of Community Schools in every local authority (council) in your areaYours faithfully,
5)Number of Foundation schools in every local authority (council) in your area
6) Number of Voluntary Aided Schools in every local authority (council) in your area
7)Number of Voluntary Controlled Schools in every local authority (council) in your area

Yours faithfully,

Atisha Ghosh