School leavers & home education

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Collingwood College, Camberley fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Surrey County Council,

This is an FOI request. Please can you supply the following information:

1/ How many children were taken off Collingwood College register by parents looking to home education their child? Please give annual numbers, for the last 3 years, by leaving year group either by calendar or school year.

2/ Could you provide any statistics, qualitative research or information on the reasons given for deciding to home educate?

Yours faithfully,

C Crawley