Sale of land at Rhydlafar for new surgery

Bethan Devonald made this Rhyddid Gwybodaeth request to Cyngor Caerdydd

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear Cardiff Council,

Under a Freedom of Information Request, I would like to receive copies of all correspondence, notes, emails and meetings with regard to the potential relocation of the Pentyrch surgery to Rhydlafar Drive, over a period of the last three years.

I would also like an answer to a specific question: at what price is Cardiff Council considering the sale of the land on Rhydlafar Drive to the developer of the surgery, and/or Cardiff and the Vale Health Board?

Yours faithfully,

Bethan Devonald

Cyngor Caerdydd

Annwyl Ms Devonald

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI15769

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais
byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig
â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.
Dear Ms Devonald

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI15769

Should we require any additional information in order to process your
request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory
timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding
your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/

Cyngor Caerdydd

Dear Ms Devonald

Thank you for your request for information about : 1.Please provide copies
of all correspondence, notes, emails and meetings with regard to the
potential relocation of the Pentyrch surgery to Rhydlafar Drive, over a
period of the last three years.

2.At what price is Cardiff Council considering the sale of the land on
Rhydlafar Drive to the developer of the surgery, and/or Cardiff and the
Vale Health Board?
which was received on 12/01/2021

The department reasonably requires further information in order to
identify and locate the information that you have asked for.

Please can you confirm if your request is related to discussion on land in
the Council Ownership, or the current planning application?

We will not be able to take this matter further without extra information
from you.

Please remember to quote the reference number above in any future
communications.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/

Dear Cardiff Council,

Thank you for your question clarifying my FOI request reference FOI15769.

I confirm that my request relates to discussion on the land in the council's ownership.

Yours faithfully,

Bethan Devonald

Dear Cardiff Council,

I SENT THIS REPLY (BELOW) TO YOU ON 4 FEBRUARY. PLEASE CONFIRM THAT YOU RECEIVED IT. THANK YOU.

Bethan Devonald
------------------------------------------------------
Dear Cardiff Council

Thank you for your question clarifying my FOI request reference FOI15769.

I confirm that my request relates to discussion on the land in the council's ownership.

Yours faithfully,

Bethan Devonald

FOI / Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Caerdydd

Good Morning Ms Devonald,

I can confirm that we received the clarification below.

Kind regards,

Information Request Case Officer

Llywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Risg / Information Governance & Risk Management
Cyngor Caerdydd / Cardiff Council
E-bost / Email: [email address] / [email address]
Ystafell 357 Newuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW / Room 357 County Hall, Cardiff, CF10 4UW

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear FOI / Rhyddid Gwybodaeth,

I first submitted my FOI request on 11 January, which means that it is now overdue. Please could you tell me when you will be sending the information requested to me.

Yours sincerely,

Bethan Devonald

FOI / Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Caerdydd

Dear Ms Devonald,

Many thanks for your email.

We are awaiting information from the service area in order to collate and respond to your request. We will send a further reminder to the service area today.

Kind regards,

Information Request Case Officer

Llywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Risg / Information Governance & Risk Management
Cyngor Caerdydd / Cardiff Council
E-bost / Email: [email address] / [email address]
Ystafell 357 Newuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW / Room 357 County Hall, Cardiff, CF10 4UW

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Cardiff Council,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Cardiff Council's handling of my FOI request 'Sale of land at Rhydlafar for new surgery'.

I first submitted my request on 11 January 2021. This means that it is now 41 working days since it was submitted, which means that it is more than 20 days overdue.

Please conduct an internal review of this situation.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://www.whatdotheyknow.com/request/s...

Yours faithfully,

Bethan Devonald

Cyngor Caerdydd

Dear Ms Devonald

We have received a request to review the handling of your case number
FOI15769

Your query has been assigned the Reference: REV00197

Should we require any additional information in order to process your
request we will contact you. 

Please quote this reference number if you need to contact us regarding
your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/

Dear Cardiff Council,
I submitted a FOI request on 11 January, which is now over 60 working days ago. This is long overdue.

I requested an internal review of the situation on 9 March (20 working days ago]. You allocated a reference number to it (REV00197] but I have still heard nothing from you either about the initial FOI request or about the internal review.

I would request that you urgently look at this situation and respond to me without delay.

Thank you.

Bethan Devonald

Yours faithfully,

Bethan Devonald

FOI / Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Caerdydd

Dear Ms Devonald,

Thank you for your email.

Your request is being finalised and it is expected you will receive a response to your request by the end of tomorrow, Friday 9th April 2021.

The Council has an obligation to liaise with third parties where their information has been requested. This communication has taken longer than expected, which has resulted in the delay, however the communication is now being concluded.

Thank you for your patience, and we apologise for this delay.

Kind Regards,

Gwasanaeth Cais am Wybodaeth / Information Request Service
Llywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Risg / Information Governance and Risk Management 
Ystafell 357 Neuadd y Sir / Room 357 County Hall
Caerdydd / Cardiff
CF10 4UW
E-bost / Email: [email address] / [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

Annwyl Ms Devonald

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI15769.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am
adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol,
Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad
yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Ms Devonald

Please find attached a response to your request : FOI15769.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to
request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing
addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe
the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/

Cyngor Caerdydd

Dear Ms Devonald

We have reviewed your case number REV00197.

We understand you have now received the response to information request
FOI15769. 

The Council acknowledges and apologises for the length of delay.

We can advise that Cardiff Council has an obligation under the Freedom of
Information Act to consult third parties where their information has been
requested, and will be included in the response. On this occasion, the
third party consultation took longer than expected and therefore,
prolonged providing you with a response.

We apologies for any frustration or inconvenience caused.

Regards,

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/