Sale of College Assets

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Shetland College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Shetland College,

1) Please provide me with a list of all the publicly-owned assets that your institution has sold in the previous five years, in Excel spreadsheet form.

Please include the criteria included in Edinburgh City Council's Asset Register: http://www.edinburgh.gov.uk/downloads/fi...

For each sold asset, please also include:

–The sale price
–The buyer
–The date of sale

2) Please provide me with a list if all all the assets currently owned by your institution in the same format (or please provide a link if publicly available).

Yours faithfully,

Jamie Mann

Dear Shetland College,

Please can you update me on this overdue request?

Yours faithfully,

Jamie Mann