Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywAlan Light mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Road Schemes Within the Boroughs Flintshire and Denbighshire

We're waiting for Alan Light to read recent responses and update the status.

Dear North and Mid Wales Trunk Road Agent,

Can you please answer the following questions for the boroughs Flinshire & Denbighshire

Is there any proposed or planned new trunk roads or special road specified in any order, draft order or scheme within the boroughs?

Is there any proposed alteration or improvement to an existing road involving construction of a subway, underpass, flyover, footbridge, elevated road or dual carriageway within the boroughs?

Is there any proposed or planned construction works for a proposed alteration or improvement to an existing road involving within the boroughs?

Is there any planned or proposed route of a new road under proposals published for public consultation within the boroughs?

construction of a proposed alteration or improvement to an existing road involving construction of a subway, underpass, flyover, footbridge, elevated road or dual carriageway, construction of a roundabout (other than a mini roundabout), widening by construction of one or more additional traffic lanes, under proposals published for public consultation within the boroughs?

Yours faithfully,

Alan Light

Enquiries, North and Mid Wales Trunk Road Agent

Good Afternoon Mr Light,

Thank you for your enquiry dated 11/02/19. It has been forwarded to the relevant manager for response.

Best regards,
Enquiries

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
North & Mid Wales Trunk Road Agent
Yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru
Working on behalf of the Welsh Government

dangos adrannau a ddyfynnir

FOI, North and Mid Wales Trunk Road Agent

1 Atodiad

Dear Sir,

 

Further to your enquiry dated 11/02/2019. As agents on behalf of the Welsh
Government who are the Highway Authority for the Trunk Road Network in
Wales we have referred your enquiry to the Welsh Government who will issue
you with a formal response.

 

Yours sincerely,

 

 

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ~ North & Mid Wales Trunk
Road Agent

Uned 5, Llys Britannia, Parc Menai, Bangor, LL57 4BN.

( 01286 685 180

* [1][email address] / [2][email address]

 

Yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru

Working on behalf of the Welsh Government

 

[3]4EBB639A

 

Bydd y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal o dan bob amgylchiadau /
Both languages will be treated equally in all circumstances

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

North and Mid Wales Trunk Road Agent

1 Atodiad

  • Attachment

    ATISN 12969 AL Road schemes within Flintshire and Denbighshire acknowledgement.pdf

    222K Download View as HTML

 
Gweler gohebiaeth ynghylch eich cais am wybodaeth.  Cyfeiriwch unrhyw
atebion at: [1]RhyddidGwyb.EconomiaThrafnidiaeth@llyw.cymru
 
Please find attached correspondence regarding your request for
information.  Please direct any replies to
[2]FOI.EconomyandTransport@gov.wales
 
Cofion/Regards,
 
Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit
Adran yr Economi a Thrafnidiaeth / Department for Economy and Transport
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
QED Centre, Treforest, RCT, CF37 5YR
 
Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:RhyddidGwyb.EconomiaThrafnidiaeth@llyw.cymru
2. mailto:FOI.EconomyandTransport@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...

North and Mid Wales Trunk Road Agent

1 Atodiad

  • Attachment

    ATISN 12969 AL Road schemes within Flintshire and Denbighshire reply.pdf

    222K Download View as HTML

Gweler gohebiaeth ynghylch eich cais am wybodaeth.  Cyfeiriwch unrhyw
atebion at: [1]RhyddidGwyb.EconomiaThrafnidiaeth@llyw.cymru
 
Please find attached correspondence regarding your request for
information.  Please direct any replies to
[2]FOI.EconomyandTransport@gov.wales
 
 
Cofion/Regards,
 
Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit
Adran yr Economi a Thrafnidiaeth / Department for Economy and Transport
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
QED Centre, Treforest, RCT, CF37 5YR
 
 
Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:RhyddidGwyb.EconomiaThrafnidiaeth@llyw.cymru
2. mailto:FOI.EconomyandTransport@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywAlan Light mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.