Rise of EAL kids

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Perry Beeches School, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Perry Beeches School, Birmingham,
Could you please send me the following data in a spreadsheet
format.
I would like to know the number of EAL Children admitted at this school in the last 3 years.
I would like to know:
1.Ethnicity
2,gender
3.country they came from
4. how long they plan to stay
5. reason for coming to the uk
6. child's first spoken language

Yours faithfully,

jessica chumber