rise of EAL children

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Holyhead School, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Holyhead School, Birmingham,

Could you please send me the following data in a spreadsheet
format.
I would like to know the number of EAL Children admitted at your school in the last 3 years.
I would like to know:
1.Ethnicity
2,gender
3.country they came from
4. how long they plan to stay
5. reason for coming to the uk

Yours faithfully,

jessica chumber

Dear Holyhead School, Birmingham,

I would also like the following data in spread sheet format
6. child's first spoken language

Yours faithfully,

jessica chumber

A Bowen, Holyhead School, Birmingham

1 Atodiad

Dear Jessica,
Please find attached our response to your FOI request regarding EAL
students at Holyhead School.  I am unable to answer your request regarding
nationality, length of stay or reason for coming to the UK, as we do not
have access to this data.
Yours sincerely,

Andrew Bowen

Director of Logistics

 

____________________________________________________

Holyhead, Milestone Lane, Handsworth, Birmingham, B21 0HN

Tel: (0121) 523 1960 ext. 3017    Fax: (0121) 523 1969

email: [1]abowen@holyheadschool.[2]org.uk

dangos adrannau a ddyfynnir