Right to buy

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Genesis Housing Group fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Genesis Housing Group,

Can you tell me since the government introduced the right to buy housing association properties how many have been sold?

Yours faithfully,

Abdul Hai