Revenue received from Orange Bag Collection

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Pembrokeshire Council,

Please provide me with the following information.

What is the total revenue received by Pembrokeshire County Council for recycled waste.

Specifically

How much has Pembs CC received in total for recycled waste for the period

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

Please break this down into how much was received for

Glass waste.

Plastic waste

Paper waste

If it's possible to be specific about the revenue received from Orange Bag waste I would be extremely appreciative.
Yours faithfully,

Graham Warlow

Buck, Tim, Pembrokeshire County Council

I acknowledge receipt of your request

dangos adrannau a ddyfynnir

Buck, Tim, Pembrokeshire County Council

2 Atodiad

<<3097 Warlow.doc>> <<3097 Warlow Info.xls>>

Freedom of Information reply

dangos adrannau a ddyfynnir

Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei
darllen, a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni
ddylid fel arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu,
dosbarthu, cyhoeddi na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn
yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar
unwaith trwy ffonio 01437 764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar
unwaith. Ni ddylid rhoi'r cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall chwaith.

Gwefan Cyngor Sir Penfro - http://www.pembrokeshire.gov.uk

Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon a’u derbyn yn cael eu
monitro’n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio â’n Diogelwch TG, a’n Polisi
E-bost/Rhyngrwyd.

Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.

***************************************************************************************************************