Retrieval of company Accounts from Richard McElvanney

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Greater Manchester Police fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Greater Manchester Police,
I am seeking to retrieve Annual Company Accounts( Ayres Road Management Co ltd) Invoices and Bank Statements(01/12/16 to 31/07/18) from Director Richard McElvanney, Accounts he signed in February 2018 and April 2019, withheld to date from Shareholder/ Flatowners 2nd February 2020.

Yours faithfully,

Philip Crawford
Flat 1, 248 Ayres Road

Greater Manchester Police

1 Atodiad

Dear Philip,

Please find attached GMP's response to your FOI request.

Kind regards

Rachael Bigland
Information Compliance and Records Management Unit

dangos adrannau a ddyfynnir